ஆய்வுகள் (72)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 07

தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு  வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி : 7   முர்ஸல் குறித்த விளக்கமும், சட்டங்களும். 'முர்ஸல்' என்றால் 'இடையில் விடுபட்டது' என்பது இதன் சொற் பொருளாகும். அதாவது 'அர்ஸல்' என்ற இறந்த கால வினைச் சொல்லிலிருந்து வந்த 'இஸ்மு மஃப்ஊல்' வடிவமே 'முர்ஸல்' என்பதாகும். அதன் அர்த்தம் 'பொதுவாக விட்டுவிட்டான்' என்பதுதான். ஏனெனில் முர்ஸல் வகை நபிமொழியில்…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ்

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு S.No தலைப்புகள் 1 முன்னுரை 2 வாகனக் கூட்டம் சம்பந்தமாக வரும் அறிவிப்புகளின் நிலை  3 சிந்திக்க வைக்கும் வினாக்களும், பலஹீனத்தின் சான்றுகளும் – 1 4 சிந்திக்க வைக்கும் வினாக்களும், பலஹீனத்தின் சான்றுகளும் – 2 5 வாகனக்கூட்டம் சம்பந்தமாக வரும் பிற ரிவாயத்துகள் 6 யார் இந்த அபூ உமைர்?…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 06

தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு  வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி :6   யார் இந்த அபூ உமைர்? வாகனக்கூட்டம் சம்பந்தமாக வரும் இந்த அறிவிப்பை எடைபோடுவதற்கு இதுவரை தெளிவுபடுத்தப்பட்ட விஷயங்களே போதுமானது என்றாலும் ஸஹாபியின் பெயரை விட்டுவிட்டு அறிவித்துள்ள அபூஉமைரைப் பற்றி நாம் ஏற்கனவே விளக்கியதுபோக கூடுதலான தகவல்களை அறிந்து கொள்வது ஆய்விற்கான மிக அவசியமாகும். ரூவாத்துத் தஹ்தீபீன் என்ற புத்தகத்தில்…