ஆய்வுகள் (72)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 19

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி :19   விமர்சனம் 3: இப்னுல் முன்திர், இப்னுஸ்ஸகன், இப்னு ஹஸ்ம் ஆகியோரும் இது ஆதாரப்பூர்வமானது எனக் கூறியுள்ளதை இமாம் இப்னு ஹஜர் அவர்கள் அத்தல்கீஸுல் ஹபீர் நூல் : (பா.2, பக்.:208) எழுதியுள்ளார்கள்.   விளக்கம் : இந்த வாகனக்கூட்டம் அறிவிப்பை இப்னு முன்திர்,…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 18

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு  வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா? பகுதி :18 விமர்சனம்-2 : (தஹ்தீபுத் தஹ்தீப் பா:12, பக்கம் 168, தக்ரீபுத் தஹ்தீப் பா:2, பக்கம் 661) இப்னு ஹிப்பான அவர்கள், அபூ உமைர் குறித்து நம்பகமானவர் எனக் கூறிய பின்பும் சந்தேகம் இருந்தால் இப்னு சஅதும் அதே கருத்தைச் சொன்னதும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உறுதியாக…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் பகுதி : 17

بسم الله الرحمن الرحيم தத்தம்பகுதி பிறை, சர்வதேசப்பிறை, பிறைபார்த்த தகவல் போன்ற பிறை நிலைபாடுகளுக்கு வாகனக் கூட்டம் ஹதீஸ் ஆதாரமாகுமா?  பகுதி :17  ஓயாத வாதங்களும் உதவாத கோபங்களும்:- மேற்படி வாகனக்கூட்டம் சம்பந்தமாக நாம் ஏற்கனவே ஆய்வுசெய்தவைகளை தொகுத்து சிற்றேடாக மக்களுக்கு அளிக்கலாம் என முடிவெடுத்து, அதன் சில பகுதிகளை இந்த அறிவிப்பை பலமானதுதான் என விவாதிக்கும் மாற்றுக் கருத்துள்ளவர்களுக்கும் பதிலளிக்கும்படி தூய எண்ணத்துடன் நாம் அனுப்பி வைத்தோம்.…