ஆய்வுகள் (72)

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா?பகுதி : 2 2.பிறையைப் பார்த்தே நோன்பு வையுங்கள், விடுங்கள் என்பதின் விளக்கம் என்ன?  பிறையை புறக்கண்ணால் பார்ப்பதற்கு மாற்றுக் கருத்தினர் கூறும் பிரதான ஆதாரமாக இதைக் கொள்ளலாம்.இன்று மஃரிபு நேரத்தில் மேற்குத் திசையில் மறையும் பிறையைப் புறக்கண்ணால் பார்த்த பின்னரே புதிய மாதத்தைத் துவங்க வேண்டும் என்று முஸ்லிம்களில் பலர்…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

பிறையும் புறக்கண்ணும் முன்னுரை

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா?பகுதி : 1 முன்னுரை:- கண்ணியத்திற்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ் நம்பிக்கை கொண்டவர்களே! அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். இன்னும் தூதருக்கும், உங்களில் அதிகாரம் வகிப்பவர்களுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். உங்களில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பிணக்கு ஏற்படுமானால் - மெய்யாகவே நீங்கள் அல்லாஹ்வையும், இறுதி நாளையும் நம்புபவர்களாக இருப்பின் - அதை…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 00:00

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!!

 பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா? S.No தலைப்புகள் 1 முன்னுரை 2  பிறையை புறக்கண்ணால் பார்த்தலின் பிரதான ஆதாரம்! 3  அஹில்லாஹ், மவாகீத்துலின்னாஸ் என்றால் என்ன? 4  ருஃயத் (காட்சி) என்றால் என்ன? 5  ஃபஇன்கும்ம அலைக்கும் என்பதின் பொருள் என்ன? 6  நபி (ஸல்) அவர்கள் ஃபஇன்கும்ம என்று மட்டும்தான் சொன்னார்களா? 7  பிறையை புறக்கண்களால்…