கட்டுரைகள் (75)

மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 6P/7 வாதம் - 16 : அல்லாஹ் சிரித்தான்الله عليه وسلم ، فبعث إلى نسائه فقلن : ما معنا إلا الماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من يضم أو يضيف هذا ' ،…
மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 6K/7 வாதம் - 11 : நபி (ஸல்) அவர்கள் மழைக்காக ஜூம்ஆ வில் துஆச் செய்தது :حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض ، قال : حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر ،…
மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 6L/7 வாதம் - 12 : கைபர் பேரில் அலி (ரழி) அவர்களிடம் கொடி கொடுக்கப்பட்டது.حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، قال…