கட்டுரைகள் (75)

திங்கட்கிழமை, 27 ஏப்ரல் 2020 00:00

லைலத் என்றால் என்ன?

மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள்.                                                                             பகுதி…
மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள்.                                                                 பகுதி :5 / 7 'லைலத்' என்பதற்கு 'இரவு'…
இஸ்லாமிய ஹிஜ்ரி காலண்டர் ஓர் அவசர அவசியம். Hijri Calendar by Hijri Calendar Moon Calendar இஸ்லாமிய ஹிஜ்ரி காலண்டர் ஓர் அவசர அவசியம்