கட்டுரைகள் (75)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 08:29

The Misinterpreted Hadhees Regarding The Hilaal Part-4

 بسم الله الرحمن الرحيم   The Misinterpreted Hadhees Regarding The Hilaal Part-4     People may also ask, “Is it not true that the Islamic day and month starts after seeing Hilaal at Magrib?”    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 08:27

The Misinterpreted Hadhees Regarding The Hilaal Part-3

 بسم الله الرحمن الرحيم   The Misinterpreted Hadhees Regarding The Hilaal Part-3     People may ask, “Is it not true that the Kuraib’s episode itself proved that dates can differ in different cities because it was so in the period of Sahabah RA?”   حدثنا يحيى بن يحيى ،…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 07:58

வினா இங்கே! விடை எங்கே? Vinaa Ingae! Vidai Engae

வினா இங்கே! விடை எங்கே? Vinaa Ingae! Vidai Engae? by HijriCalendar