கட்டுரைகள் (75)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 10:19

ஹிஜ்ரி 1431 ரமளான் துவக்கம் எப்போது?

ஹிஜ்ரி 1431 ரமளான் துவக்கம் எப்போது? ஹிஜ்ரி 1431 ரமளானுடைய முதல் பிறை என்றைய தினம் ?  எதனடிப்படையில்? அல்லாஹ் தன் திருமறையில் 2:189  வசனத்தில்  பிறைகளை பற்றி கூறும் போது இது மனித சமுதாயத்திற்கு காலம் காட்டி என கூறியுள்ளான்.   அத்துடன் 10:5 வசனத்தில் சந்திரனுக்கு மாறி மாறி வரும் படித்தரங்களை விதித்திருப்பதே  பல வருடங்களின் கணக்கை அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான் என கூறுகின்றான்.  இந்த அடிப்படையில் ஹிஜ்ரி 1431…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 10:13

SUNSHINE? OR MOONSHINE?

SUNSHINE? OR MOONSHINE? Assalamulaikkum. Nowadays Moon sighting has become a polemical issue. But we have to sort it out and find a permanent solution to this. Definitely sighting the moon by naked eye can never be a solution. In the age of science and technology if we celebrate so many…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 10:12

SEMINAR & EXHIBITION on “CALENDAR FOR MANKIND”

SEMINAR & EXHIBITION on “CALENDAR FOR MANKIND” By the Grace of Almighty Allah, the event, first of its kind, conducted by Hijra Committee of India on 29th Shawwal 1430 (17th Oct 2009) at Shiraaz Mahal,, Egmore, Chennai was a great success, Alhumdulillah. Many attended this day-long program and were very…