பிறையும் புறக்கண்ணும்!!!

Super User
Super User
Offline
0

 பிறையும் புறக்கண்ணும்!!!

ரமழான்பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா?

S.No

தலைப்புகள்

1

முன்னுரை

2

 பிறையை புறக்கண்ணால் பார்த்தலின் பிரதான ஆதாரம்!

3

 அஹில்லாஹ், மவாகீத்துலின்னாஸ் என்றால் என்ன?

4

 ருஃயத் (காட்சி) என்றால் என்ன?

5

 ஃபஇன்கும்ம அலைக்கும் என்பதின் பொருள் என்ன?

6

 நபி (ஸல்) அவர்கள் ஃபஇன்கும்ம என்று மட்டும்தான் சொன்னார்களா?

7

 பிறையை புறக்கண்களால் பார்த்தலின் இரண்டாவது ஆதாரம்

8

 யூதர்களுக்கு மாறு செய்வோம்

9

பிறந்த பிறையை புறக்கண்ணால் பார்ப்பது நிபந்தனையா?

10

இலக்கணமா? அல்லது குறைஷிகளின் தலைக்கணமா?

11

யவ்முஷ்ஷக் என்ற வாதம் எடுபடுமா?

12

பலஹீனமான அறிவிப்புகள் பிறைபார்த்தலுக்கு ஆதாரமாகுமா? - PART1

13

பலஹீனமான அறிவிப்புகள் பிறைபார்த்தலுக்கு ஆதாரமாகுமா? – PART2

14

பிறை பார்த்தலும் இரண்டு சாட்சிகளும்.

15

 ரமழானை முன்கூட்டியே ஆரம்பிப்பது சம்பந்தமான அறிவிப்பு

16

 குரைப் சம்பவம் பிறை பார்த்தலுக்கு ஆதாரமாகுமா?

17 எந்தக் கிழமையில் கவனிக்கின்றோமோ அது அந்தக் கிழமைக்குரிய பிறையே
18 பிறைகளைப் பார்த்து வருபவர்கள் யார்?
19 கணக்கிடுவதில் சூரியனுக்கு ஒரு நீதி, சந்திரனுக்கு ஒரு நீதியா?
20 நபி (ஸல்) அவர்கள் காலண்டரையா பின்பற்றினார்கள்?

        
By:

HIJRI COMMITTEE OF INDIA

 Head Office:  7/858B, AWH Building, S.M. Street, Kozhikode, KERALA - 673001.

 State Office:  160/101, North Main Road, Eruvadi, TAMILNADU – 627103.

 Websites:

Tamil:  www.mooncalendar.in

English: www.hijricalendar.com

Malayalam: www.hijracalendar.in

 Email:

hijricommittee@gmail.com

 Mobile:            +91 9443103500,     +91 9500794544,     +91 9962622000,    +91 9962644000.

Responses (0)
  • There are no replies here yet.
Your Reply