மனித குல காலண்டர் புத்தகத்தை

Super User
Super User
Offline
0

மனித குல காலண்டர் புத்தகம் வெளியிடு

மனித குல காலண்டர் புத்தகத்தை சகோதரர் முஸ்தபா ஹஸன் அவர்கள் வெளியிட பேராசிரியர்.முகமது அளீம் அப்துல்லா  அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள்.

மலையாள மொழியில் நாளின் ஆரம்பம் என்ற புத்தகத்தை சகோதரர் முஸ்தபா ஹஸன் வெளியிட இந்திய ஹிஜ்ரா கமிட்டியின் மாநில தலைவர்.அப்துல் சுக்கூர் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள்.

Responses (0)
  • There are no replies here yet.
Your Reply