காயல்பட்டினம் பிறை கருத்தரங்கம்

Super User
Super User
Offline
0

காயல்பட்டினம் பிறை கருத்தரங்கம்

ஓர் இறை! ... ஓர் மறை!! ... ஓர் பிறை!!!

 

நாள்         :      ஹிஜ்ரி 1434 ஷவ்வால் பிறை 18 (24-08-2013) சனிக்கிழமை.

நேரம்       :      மாலை 4:30 மணி முதல் இரவு 9:30 வரை.

இடம்       :      துளிர் கேளரங்கம், காயல்பட்டினம்.

வீடியோ பதிவு : 1

Responses (0)
  • There are no replies here yet.
Your Reply