கேள்வி பதில் (34)

நீங்கள் காலையில் பிறையை பார்த்து மறுநாள் நோன்பு நோற்க வேண்டும் என்கிறீர்கள், அப்படியானால் ஒரு நாளின் நோன்பை இழக்க நேரிடுமே? - ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.
இப்னு குஜைமாஹ்-ஹதீஸ் எண்-2024 அடிப்படையில் நீங்கள் பிறை பார்க்க கூறுகிறீர்களா அல்லது பார்க்க தேவையில்லை கணக்கிட்டு கொள்ளலாம் என்கிறீர்களா? - ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.
நாளின் துவக்கம் ஃபஜர் என்ற போது நாம் ஸஹர் அதுக்கு முன்பே செய்கிறோமே. இது சரியா? - ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.