கேள்வி பதில் (34)

கேள்வி : அவரவருக்கு நோன்பு வரும்போதுதான் நோன்பு நோற்க வேண்டும், அவரவருக்கு பெருநாள் வரும்போதுதான் பெருநாள் கொண்டாட வேண்டும். உதாரணமாக இந்தியாவின் வடக்கு பகுதியிலுள்ள ஜெய்ப்பூரையும், தெற்குப் பகுதியிலுள்ள காயல்பட்டினத்தையும் எடுத்துக் கொள்வோம். ஜெய்ப்பூருக்கும், காயல்பட்டினத்திற்கும் அட்சரேகை மாறுபட்டிருப்பதால் பிறையின் காட்சி நேரத்தில் மிகுந்த நேர வித்தியாசம் வரும், அதனால் நோன்பும், பெருநாளும் மாறுபடத்தான் செய்யும் என்கிறார்களே இதற்கு உங்கள் பதில் என்ன?
கேள்வி : இந்திய நேரம், உலக நேரம் எல்லாம் மனிதன் உருவக்கியதுதான். ஜெய்ப்பூருக்கும் காயல்பட்டினத்திற்கும் இந்திய ஸ்டாண்டர்ட் நேரம் (IST) ஒன்றுதான். ஆனால் true solar time என்பது வேறு. இதைப் புரிந்து கொள்வதற்கு விஞ்ஞான அறிவு வேண்டும் என்றும், நீங்கள் விக்கிபீடியா இணையதளத்தைத்தான் ஆதாரமாகக் கொள்வதாகவும் விமர்சனம் செய்யப்படுகிறதே இதற்கு உங்கள் விளக்கம் என்ன?
கேள்வி : உங்கள் ஹிஜ்ரி நாட்காட்டியானது International Date Line – IDL எனும் சர்வதேசத்தேதிக் கோட்டிலிருந்து ஒரு நாளைத் துவங்குவதாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. சர்வதேசத்தேதிக் கோட்டை பிரிட்டிஷ்காரர்கள்தான் கண்டுபிடித்து போட்டனர். எனவே உங்கள் ஹிஜ்ரி காலண்டர் இஸ்லாமிய நாட்காட்டியாக எப்படி ஆகும்?