அறிவிப்புகள் (29)

10-12-1430 வியாழக்கிழமை (26.11.09) ஏர்வாடி ஜாக்கில் பெருநாள் தொழுகை அஸ்ஸலாமு அலைக்கம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே! உலகிற்கே நேர்வழிகாட்ட வந்த குர்ஆன் காட்டிதந்த மனித குல காலண்டர் (Unified Universal Calendar) (அல்குர்ஆன் 2:189,10:5) அடிப்படையில் ஏர்வாடி ஜம்மிய்யத்து அஹ்லில் குர்ஆன் வல்ஹதீஸ் சார்பாக பெருநாள் தொழுகை நடத்தப்பட்டது. கடந்த ஒன்பது வருடங்களாக ஏர்வாடி ஜாக் அமைப்பு அல்லாஹ் மனித சமுதாயத்திற்கு தந்த சந்திர அடிப்படையிலான காலண்டரை அல்லாஹ்வின் உதவிகொண்டு…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 07:30

10-12-1430 வியாழக்கிழமை பெருநாள் தொழுகை

10-12-1430 வியாழக்கிழமை (26.11.09) திருச்சியில் பெருநாள் தொழுகை அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே! உலகிற்கே நேர்வழிகாட்ட வந்த குர்ஆன் காட்டிதந்த மனித குல காலண்டர் (Unified Universal Calendar) (அல்குர்ஆன் 2:189,10:5) அடிப்படையில் திருச்சியில் முதல் முதலாக ஹிஜ்ரா கமிட்டி ஆப் இந்தியா சார்பாக பெருநாள் தொழுகை நடத்தப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் உதவியால் அல்லாஹ்வின் காலண்டரை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தில் திரளாக மக்கள் கலந்து கொண்டு அல்லாஹ்வின்…
10-12-1430 வியாழக்கிழமை (26.11.09) மதுரையில் பெருநாள் தொழுகை அஸ்ஸலாமு அலைக்கம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே! உலகிற்கே நேர்வழிகாட்ட வந்த குர்ஆன் காட்டிதந்த மனித குல காலண்டர் (Unified Universal Calendar) (அல்குர்ஆன் 2:189,10:5) அடிப்படையில் மதுரையில் முதல் முதலாக ஹிஜ்ரா கமிட்டி ஆப் இந்தியா சார்பாக பெருநாள் தொழுகை நடத்தப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் உதவியால் அல்லாஹ்வின் காலண்டரை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தில் கணக்கிடக்கூடிய அளவில் மக்கள் கலந்து கொண்டு…