அறிவிப்புகள் (29)

செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 12:12

“ECFR will have 31 days for Rajab 1431″

“ECFR will have 31 days for Rajab 1431″ Dear Br. Dr. Khalid Shaukat. Assalamu Alaikkum W R W B You have written that according to the Chairman of European Council for Fatwa & Research (ECFR), the Shabaan starts only on Tuesday, 13th July. But their site, www.e-cfr.org/en shows that Thursday,…
செவ்வாய்க்கிழமை, 28 ஜனவரி 2014 11:51

1 ஷவ்வால் 1433 சனிக்கிழமை பெருநாள்

1 ஷவ்வால் 1433 சனிக்கிழமை (18.08.2012) பெருநாள் தொழுகை நடைபெறும் இடங்கள் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.......... அன்பான சகோதர சகோதரிகளே! உங்கள் அனைவரும்  ஹிஜ்ரி 1433 வருடத்தின்  ஈதுல் ஃபித்ர் பெருநாள் வாழ்த்துகளை  அன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். மேலும்  ஹிஜ்ரி கமிட்டி குர்ஆன் மற்றும்  ஹதீஸ்களை ஆய்வு செய்து செயல்படுத்தும் சந்திர மன்ஸில்களின்  கணக்கீட்டின் படி  எதிர்வரும் சனிக்கிழமை ஹிஜ்ரி 1433 வருடத்துடைய ஷவ்வால் மாதத்தின் முதல் நாளாகும். எனவே அந்நாளில்…
01/ஷவ்வால்/1434 புதன்கிழமை (07.08.2013) ஈதுல் ஃபித்ர் தொழுகை நடைபெறும் இடங்கள் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.......... அன்பான சகோதர சகோதரிகளே! உங்கள் அனைவருக்கும்  ஹிஜ்ரி 1434 வருடத்தின்  ஈதுல் ஃபித்ர் பெருநாள் வாழ்த்துகளை  அன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். மேலும்  ஹிஜ்ரி கமிட்டி குர்ஆன் மற்றும்  ஹதீஸ்களை ஆய்வு செய்து செயல்படுத்தும் சந்திர மன்ஸில்களின்  கணக்கீட்டின் படி  எதிர்வரும் (07.08.2013) புதன்கிழமை ஹிஜ்ரி 1434 வருடத்தினுடைய ஷவ்வால் மாதத்தின் முதல் நாளாகும். எனவே அந்நாளில்…