சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

பிறை விஷயத்தில் மறைக்கப்பட்ட உண்மையான ஆதாரங்கள்

Rate this item
(0 votes)

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

உரை : மௌலவி அப்துல் காதிர் உமரி அவர்கள்

Read 4607 times

Media