சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

இஸ்லாமிய ஹிஜ்ரி நாட்காட்டி ஒரு அறிமுகம்.

Rate this item
(1 Vote)

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா - ATJ Masjeed, Akurana, Sri Lanka

உரை : சகோதரர் அஹ்மது ஸாஹிபு அவர்கள்

Read 1180 times

Media