சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

ஹிஜ்ரி காலண்டரும் பிற காலண்டர்களும்

Rate this item
(0 votes)

உரை : மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா Royal Court Wedding Hall, Kandy-Jaffna Highway, Akurana, Sri Lanka

Read 1145 times