புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

பிறைபார்த்தல் சம்பந்தமாக வரும் பலவீனமான ஹதீஸ்கள்

Rate this item
(0 votes)

பிறைபார்த்தல் சம்பந்தமாக வரும் பலவீனமான ஹதீஸ்கள் 

உரை : மௌலவி அஹ்மது உஸ்மானி அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 12 வியாழக்கிழமை (30-04-2015)

இடம் : நிந்தவூர், ஸ்ரீலங்கா

பிறைபார்த்தல் சம்பந்தமாக வரும் பலவீனமான ஹதீஸ்கள் 

Read 1294 times

Media