புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

நாங்கள் சொல்வதென்ன? - புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா

Rate this item
(1 Vote)

நாங்கள் சொல்வதென்ன? What Do We Say?

உரை : சகோதரர் அஹமது ஸாஹிபு அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14 சனிக்கிழமை (30-05-2015)

 

இடம் : புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா

நாங்கள் சொல்வதென்ன? What Do We Say?

Read 1108 times

Media