புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

இஸ்லாமிய ஹிஜ்ரி நாட்காட்டியின் அவசியம் – புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா

Rate this item
(0 votes)

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14 சனிக்கிழமை (02-05-2015)

இடம் : புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா

உரை : மௌலவி அஹ்மது உஸ்மானி அவர்கள்

Read 1134 times

Media