புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

உர்ஜுனில் கதீம் தென்பட்ட நாளுக்கு அடுத்த நாளில் எந்த திசையில் தலை பிறையை பார்க்க வேண்டும்?

Rate this item
(0 votes)

கேள்வி : உர்ஜுனில் கதீம் தென்பட்ட நாளுக்கு அடுத்த நாளில் எந்த திசையில் தலை பிறையை பார்க்க வேண்டும்?

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
பதிலளிப்பவர் :- மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

 

தேதி :-
ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14
சனிக்கிழமை (02-05-2015)

இடம் :-
புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா

கேள்வி : உர்ஜுனில் கதீம் தென்பட்ட நாளுக்கு அடுத்த நாளில் எந்த திசையில் தலை பிறையை பார்க்க வேண்டும்?

Read 1078 times

Media