புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

ஒரு நாள் முன்பு அரஃபா என்று உள்ளது. ஹாஜிகள் என்ன செய்வது? அவர்கள் ஹஜ் கூடாதா?

Rate this item
(0 votes)

கேள்வி : சவூதி அரேபியா ஓர் நாளில் அரஃபா அறிவிப்பு செய்கிறார்கள். ஆனால், ஹிஜ்ரி காலன்டரில் ஒரு நாள் முன்பு அரஃபா என்று நீங்கள் போட்டுள்ளிர்கள். அங்கு செல்லும் ஹாஜிகள் என்ன செய்வது? அவர்கள் ஹஜ் கூடாதா?

 

தேதி :-

ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14
சனிக்கிழமை (02-05-2015)

இடம் :-
புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
பதிலளிப்பவர் :- மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

Read 1151 times

Media