புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

நாங்கள் சொல்வதென்ன ? - ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா

Rate this item
(1 Vote)

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா. Royal Court Wedding Hall, Kandy-Jaffna Highway, Akurana, Sri Lanka.

 

நாங்கள் சொல்வதென்ன?

உரை : சகோதரர் அஹ்மது ஸாஹிபு அவர்கள்

Read 1171 times

Media