புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

ஹிஜ்ரி நாட்காட்டி ஒரு அவசர அவசியம்

Rate this item
(1 Vote)

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா. Royal Court Wedding Hall, Kandy-Jaffna Highway, Akurana, Sri Lanka.

 

நாட்காட்டி ஒரு அவசர அவசியம்

உரை :-
மௌலவி அஹ்மது உஸ்மானி அவர்கள்

Read 996 times

Media