ஆய்வுகள் (72)

வியாழக்கிழமை, 01 ஜூன் 2017 00:00

யூத, நஸாராக்களுக்கு மாறு செய்வோம்

பிறையும் புறக்கண்ணும் பகுதி : 39 ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதிநாளான சங்கம தினத்தில் (Conjunction Day) பிறை பிறந்து அதற்கு அடுத்த நாளான புதிய மாதத்தின் முதல் நாளில் மேற்குத் திசையில் மஃரிபு வேளையில் அது மறையும் போதுதான் புறக்கண்களுக்குக் காட்சியளிக்கும் என்பதை தெரிந்து கொண்டோம். இருப்பினும் அந்த முதல் நாளின் மறையும் பிறையைப் புறக்கண்களால் பார்த்துவிட்டு, மாதத்தின் இரண்டாவது நாளை முதல்நாளாகக் கொள்ளும் இந்தப் பழக்கம் யூதர்களின் வழிமுறையிலிருந்து…
சனிக்கிழமை, 02 ஜூலை 2016 00:00

ஒருநாளின் பிறையைக் காணவில்லை!

ஒருநாளின் பிறையைக் காணவில்லை! ஹிஜ்ரி நாட்காட்டியின் மீது சுமத்தப்பட்ட தவறான குற்றச்சாட்டிற்கு பதில்   விமர்சனம் :நீங்கள் வெளியிட்டிருக்கும் ஹிஜ்ரி நாட்காட்டியின்படி 30 நாட்கள் கொண்ட ஒரு மாதத்தில் 29 பிறை படித்தரங்களும், 29 நாட்கள் கொண்ட ஒரு மாதத்திற்கு 28 பிறை படித்தரங்களும் உள்ளதாக அச்சிட்டுள்ளீர்கள். மாதத்தின் இறுதிநாள் பிறை புறக்கண்களுக்கு மறைக்கப்படும் நாள் என்கின்றீர்கள். ஒரு நாளுக்கு ஒரு பிறை படித்தரம் என்று வைத்துக் கொண்டு, பிறைகளை…
பிறையும் புறக்கண்ணும் பகுதி : 29 விமர்சனம்: ரமழான் முதல் நோன்பை நோற்பதற்கு பிறையை புறக்கண்களால் பார்க்க வேண்டும், பிறை பார்த்த தகவலைப் பெறவேண்டும், மேகமூட்டம் ஏற்பட்டால் மாதத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்ற மூன்று நிலைபாடுகளை மட்டுமே மார்க்கம் போதிக்கின்றது. இது தவிர்த்து நான்காவது நிலை என்று ஒன்றுமில்லை. விளக்கம்: மேற்கண்ட மூன்று நிலைபாடுகள்தாம் மார்க்கம் என்பதற்கும், அவற்றைத் தவிர்த்து நான்காவது நிலைபாடு ஏதும் இல்லை என்பதற்கும் குர்ஆன்…