சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

சர்வதேச பிறை நிலைபாட்டை பின்பற்றினால் குழப்பம் வருமா?

Rate this item
(1 Vote)

சர்வதேச பிறை நிலைபாட்டை பின்பற்றினால் குழப்பம் வருமா?- ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

 

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா

சர்வதேச பிறை நிலைபாட்டை பின்பற்றினால் குழப்பம் வருமா?

Read 1271 times

Media