சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

இரண்டு மாதங்கள் சேர்ந்தால் போல் குறையாது’ என்ற ஹதீஸின் விளக்கம்?

Rate this item
(0 votes)

புகாரி–1912 ஹதீஸில் ‘துல்ஹஜ், ரமலான் ஆகிய பெருநாள்களுக்குரிய இரண்டு மாதங்கள் சேர்ந்தால் போல் குறையாது’ என்ற ஹதீஸின் விளக்கம்?- ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

 

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா

Read 1020 times Last modified on திங்கட்கிழமை, 07 செப்டம்பர் 2015 09:58

Media