சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

இரண்டு பெருநாள் என்பது மூன்று பெருநாளாக அதிகரிக்கிறதே?

Rate this item
(0 votes)

கணக்கீட்டை நடைமுறை படுத்தினால் இரண்டு பெருநாள் என்பது மூன்று பெருநாளாக அதிகரிக்கிறதே, இதை நடைமுறை படுத்துவது சரியா ?
- ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா

Read 914 times