சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

மறைக்கப்படும் நாளை சரியாக கணக்கிட முடியுமா?

Rate this item
(0 votes)

மறைக்கப்படும் நாளை சரியாக கணக்கிட முடியுமா? - ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

 

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா

மறைக்கப்படும் நாளை சரியாக கணக்கிட முடியுமா?

Read 946 times

Media