சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

ஃபஜருக்கு முன்பே நாம் ஸஹர் செய்கிறோமே? இது சரியா?

Rate this item
(0 votes)

நாளின் துவக்கம் ஃபஜர் என்ற போது நாம் ஸஹர் அதுக்கு முன்பே செய்கிறோமே. இது சரியா? - ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

 

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா

ஃபஜருக்கு முன்பே நாம் ஸஹர் செய்கிறோமே? இது சரியா?

Read 1265 times