சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

காலையில் பிறையை பார்த்து மறுநாள் நோன்பு நோற்க வேண்டும்??

Rate this item
(0 votes)

நீங்கள் காலையில் பிறையை பார்த்து மறுநாள் நோன்பு நோற்க வேண்டும் என்கிறீர்கள், அப்படியானால் ஒரு நாளின் நோன்பை இழக்க நேரிடுமே? - ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

 

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி அஹ்மது உஸ்மானி அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா

காலையில் பிறையை பார்த்து மறுநாள் நோன்பு நோற்க வேண்டும்??

Read 1298 times

Media