சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

கணக்கிட்டுக் கொள்ள மாட்டிர்கள் (73:20) வசனத்திற்கான விளக்கம்.

Rate this item
(0 votes)

குர்ஆனில் ((அதை நீங்கள் சரியாகக் கணக்கிட்டுக் கொள்ள மாட்டிர்கள் என்பதையும் அவன் அறிகிறான்)) என்று 73:20 வசனத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் கணக்கிடுகிறீர்கள்? - ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

 

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி
பதிலளிப்பவர்: மௌலவி அஹ்மது உஸ்மானி அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)
இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா

கணக்கிட்டுக் கொள்ள மாட்டிர்கள் (73:20) வசனத்திற்கான விளக்கம்.

Read 1528 times

Media