சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

சந்திரக் காலண்டர் படி எதிர்கால ஆண்டுகளின் காலண்டரை உருவாக்க முடியுமா?

Rate this item
(0 votes)

கேள்வி : சந்திரக் காலண்டர் படி எதிர்கால ஆண்டுகளின் காலண்டரை உருவாக்க முடியுமா? முடியுமென்றால் எவ்வளவு ஆண்டுகள் வரை உருவாக்க முடியும்? - ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

 

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா - Royal Court Wedding Hall, Kandy-Jaffna Highway, Akurana, Sri Lanka

சந்திரக் காலண்டர் படி எதிர்கால ஆண்டுகளின் காலண்டரை உருவாக்க முடியுமா?

Read 1463 times

Media