புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

2:189தில் வீடுகளில் பின் வாசல் வழியாக...அல்லாஹ் கூறுவது பிறையுடன் தொடர்புடையதா?

Rate this item
(1 Vote)

கேள்வி : 2:189 வசனத்தில் உங்கள் வீடுகளில் பின் வாசல் வழியாக செல்லாதீர்கள் மாறாக முன் வாசல் வழியாக செல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுவது பிறையுடன் தொடர்புடையதா?

 

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

பதிலளிப்பவர் :- மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

தேதி :-
ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14
சனிக்கிழமை (02-05-2015)

இடம் :-
புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா

கேள்வி : 2:189 வசனத்தில் உங்கள் வீடுகளில் பின் வாசல் வழியாக செல்லாதீர்கள் மாறாக முன் வாசல் வழியாக செல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுவது பிறையுடன் தொடர்புடையதா?

Read 1260 times

Media