புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

நாளின் ஆரம்பம் நல்லிரவா? அல்லது ஃபஜ்ரா?

Rate this item
(1 Vote)

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

பதிலளிப்பவர் :- மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14 சனிக்கிழமை (02-05-2015)

Read 1193 times

Media