புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

இஜ்திஹாது அடிப்படையில் ஜம்மியத்துல் உலமாவின் தலைமையின் கீழ் செயல்படுவது பிழையாகுமா?

Rate this item
(0 votes)

கேள்வி: நாம் ஒரே உம்மத்தாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து வலியுறுத்தப் பட்டது. இலங்கை முஸ்லிம்கள் ஓரே தலமையின் ஜம்மியத்துல் உலமா கீழ் பல்வேறு விடையங்களில் பின்பற்றுகிறது. பிறை வடயத்தில் ஓர் அமைப்பு இஜ்திஹாது அடிப்படையில் முடிவுகளை தருகிறது. அதை நம் நாட்டு அநேகமானவர்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறனர். எனவே, அவர்கள் மூலம் இதை முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு எடுத்துச் சொல்வது நல்லது. எனவே, சமூகம் பிரிவுபடாமலிருக்க தற்போதைய தலைமையின் கீழ் செயல்படுவது பிழையாகுமா? அல்லது அவர்கள் ஓர் கருத்தில் இருக்க பலர் அவர்களை பின்பற்றுவார்கள்? வேறு சிலர் இதை பின்பற்றுவார்கள்? சமூகம் மேலும் மேலும் பிளவுபடும்?

 

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

பதிலளிப்பவர் :- மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

தேதி :-
ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14
சனிக்கிழமை (02-05-2015)

இடம் :-
புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா

இஜ்திஹாது அடிப்படையில் ஜம்மியத்துல் உலமாவின் தலைமையின் கீழ் செயல்படுவது பிழையாகுமா?

Read 1175 times Last modified on புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 07:48

Media