திங்கட்கிழமை, 29 ஜூன் 2015 00:00

சந்திரக் காலண்டர் படி எதிர்கால ஆண்டுகளின் காலண்டரை உருவாக்க முடியுமா?

Rate this item
(0 votes)

கேள்வி : சந்திரக் காலண்டர் படி எதிர்கால ஆண்டுகளின் காலண்டரை உருவாக்க முடியுமா? முடியுமென்றால் எவ்வளவு ஆண்டுகள் வரை உருவாக்க முடியும்? - ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

 

பதிலளிப்பவர்:-
மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

சந்திரக் காலண்டர் படி எதிர்கால ஆண்டுகளின் காலண்டரை உருவாக்க முடியுமா?

இடம் :-
ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா
Royal Court Wedding Hall, Kandy-Jaffna Highway, Akurana, Sri Lanka.

தேதி :-
ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15
ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015).

Read 1252 times Last modified on திங்கட்கிழமை, 29 ஜூன் 2015 13:36

Media