கேள்வி பதில் (34)

கேள்வி : புனித மக்காவை உலகின் மையப்பகுதியாக (Prime Meridian - பிரதான தீர்க்கரேகையாக) அமைத்து, இப்பூமிப்பந்தில் மக்காவுக்கு நேர் எதிரிலுள்ள (140 Degree West - Antipode of Makkah) இடத்தை தேதித் கோடாகவும் கொண்டு காலண்டர் உருவாக்குவதுதான் சரியானதாகும். இதற்கு மாற்றமாக ஆங்கிலேயர்கள் உருவாக்கிய சர்வதேசத் தேதிக் கோட்டை (180 Degree East) அடிப்படையாக வைத்து காலண்டரை உருவாக்குவது, மேற்படி தேதிக்கோட்டை கிப்லாவாக ஏற்றுக் கொண்டதற்கு சமமாகும்.…
கேள்வி : புவிமைய சங்கமம் (Geocentric Conjunction) நடைபெறும் போது பூமியில் இரண்டுகிழமைகள் இருக்கும். அதனால் 24 மணிநேரங்கள் கொண்ட ஒருநாளுக்குள் நோன்பைத் துவங்கவோ, பெருநாளை கொண்டாடவோ முடியாது என்கிறார்களே இதன் விளக்கம் என்ன?
கேள்வி : ஹிஜ்ரி நாட்காட்டியை கன்ஜங்ஷன் முலாம் பூசப்பட்ட கிரிகோரியன் நாட்காட்டி என்று விமர்சனம் செய்வது பற்றிய விளக்கம் என்ன?