செய்திகள் (12)

வெள்ளிக்கிழமை, 05 ஜூன் 2015 00:00

“ECFR will have 31 days for Rajab 1431″

“ECFR will have 31 days for Rajab 1431″ Dear Br. Dr. Khalid Shaukat. Assalamu Alaikkum W R W B You have written that according to the Chairman of European Council for Fatwa & Research (ECFR), the Shabaan starts only on Tuesday, 13th July. But their site, www.e-cfr.org/en shows that Thursday,…
பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹிம்! பிறை 12-இல் பெளர்ணமியா? 27-ஆம் நாள் அமாவாசையா?     சூரியனும் சந்திரனும் திட்டமிட்ட கணக்கின்படியே இயங்குகின்றன. (அல்குர்ஆன் 55:5). அவன்தான் சூரியனை பிரகாசமாகவும் சந்திரனை ஒளியுள்ளதாகவும் ஆக்கினான். ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையையும் கணக்கையும் நீங்கள் அறிந்துக் கொள்ளும் பொருட்டு சந்திரனுக்கு பல படித்தரங்களை ஏற்படுத்தினான். அல்லாஹ் இவற்றையெல்லாம் சத்தியத்தைக் கொண்டே இல்லாமல் படைக்கவில்லை. (அல்குர்ஆன் 10:5).   பேரன்புடையீர், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்... வல்ல அல்லாஹ் அருள்மறை குர்ஆனின் 2:189, 10:5,…
அல் ஃபுர்கான் இஸ்லாமிய மையம் அறிமுகம் கூட்டம்