அறிவிப்புகள் (28)

அன்புடையீர் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ் இவ்வருடத்தின் புனித ரமழான் மாதம் கடந்த 24-04-2020 வெள்ளிக்கிழமை அன்று சரியாகத் தொடங்கியது. புறக்கண்களால் பார்க்க இயலும் ரமழான் மாத 'உர்ஜூஃனில் கதீம்' இறுதிப் பிறையை இன்று 21-05-2020 வியாழக்கிழமை அதிகாலை (ஃபஜ்ரு) வேளையில் பார்த்தோம். 22-05-2020 வெள்ளிக்கிழமை அன்று பிறை புறக்கண்களுக்கு பொதுவாக மறைக்கப்படும் (அமாவாசை) புவிமைய சங்கமதினம். அன்று சூரியன், சந்திரன் மற்றும் பூமி ஆகிய இம்மூன்றும் ஒருகோட்டில் சங்கமித்து ரமழான்…
திங்கட்கிழமை, 20 ஏப்ரல் 2020 00:00

ஹிஜ்ரி 1441 ரமழான் நோன்பு அறிவிப்பு

ஹிஜ்ரி 1441-இன் ஷஃஅபான் மாதம் கடந்த 25-03-2020 புதன்கிழமை அன்று சரியாகத் தொடங்கியது. நடப்பு ஷஃஅபான் மாதம் 30 நாட்களைக் கொண்டது.   அல்குர்ஆனின் கூற்றுப்படி (36:39) புறக்கண்களால் பார்க்க இயலும் ஷஃஅபான் மாதத்தின் இறுதிப்பிறை வடிவமான 'உர்ஜூஃனில் கதீம்' தினம் 22-04-2020 புதன்கிழமை ஆகும்.   23-04-2020 வியாழக்கிழமை அன்று பிறை புறக்கண்களுக்கு பொதுவாக மறைக்கப்படும் (அமாவாசை எனும்) புவிமைய சங்கமநாள் ஆகும். அன்றோடு நடப்பு ஷஃஅபான் மாதம்…
பெருநாள் தொழுகை(இன்ஷாஅல்லாஹ்) தேதி: 1-ஷவ்வால்-1440, செவ்வாய்க்கிழமை(04-06-2019) ——————————————————————————- அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்பாளன் அல்லாஹ்வின் பெயரால்...   அன்புடையீர் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.   இவ்வருடத்தின் புனிதரமழான் மாதம் கடந்த  05-05-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று  சரியாகத்தொடங்கியது.   புறக்கண்களால் பார்க்க இயலும் ரமழான் மாத இறுதிப்பிறை 'உர்ஜூஃனில்கதீம்' 02-06-2019 அன்று  ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகும்.    03-06-2019 திங்கள்கிழமை அன்று பிறை புறக்கண்களுக்கு பொதுவாக மறைக்கப்படும்(அமாவாசை) புவிமைய சங்கமதினம்.    அன்றுசூரியன், சந்திரன் மற்றும் பூமி ஆகிய இம்மூன்றும் ஒரு கோட்டில் சங்கமித்து ரமழான் மாதத்தின் இறுதிநாளை  உறுதிப்படுத்தும்.    இவ்வருடத்தின் ரமழான் மாதம்(ஜூன்03) திங்கள்கிழமை  30 தினங்களோடு நிறைவடைகிறது.  எனவே ஜூன் 4-ஆம்தேதி (04-06-2019)