பிறை கருத்தரங்கம் காயல்பட்டினம்

Super User
Super User
Offline
0

அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்பாளன் அல்லாஹ்வின் பெயரால்...

பிறை கருத்தரங்கம்

ஓர் இறை! ... ஓர் மறை!! ... ஓர் பிறை!!!

இன்ஷா அல்லாஹ்

  • நாள்         :       ஷவ்வால் பிறை 18 (24-08-2013) சனிக்கிழமை.
  • நேரம்       :       மாலை 4:30 மணி முதல் இரவு 9:30 வரை
  • இடம்       :       துளிர் பள்ளிக்கூட அரங்கம், காயல்பட்டினம்.

ஓர் இறை! ஓர் மறை!! ஒரே பிறை!!! ஆனால் முஸ்லிம்களின் பெருநாள் மட்டும் ஏன் மூன்று? என்ற வியப்புக்குறிக்கும்!!! வினாக்குறிக்கும்??? குர்ஆன் சுன்னாவின் ஒளியில் விடை காண்போம்.!

Responses (0)
  • There are no replies here yet.
Your Reply