குரைப் சம்பவம்

Super User
Super User
Offline
0

பிறையும் புறக்கண்ணும்!!! பகுதி : 16

ரமழான், பெருநாள் தினங்களை தீர்மானிக்க பிறந்த பிறையை மேற்குத் திசையில் புறக்கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மார்க்க சட்டமா?

குரைப் சம்பவம் பிறை பார்த்தலுக்கு ஆதாரமாகுமா?

மக்கள் மத்தியில் குரைப் ஹதீஸ் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள குரைப் சம்பவம், நபிமொழி என்ற தரத்தில் அமைந்த ஹதீஸே அல்ல என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுகிறோம். நபி (ஸல்) அவர்களின் மரணத்திற்குப் பிறகு நபித்தோழர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவமே அது. ஒரு ஹதீஸ் என்றால் நபி (ஸல்) அவர்களின் சொல், செயல், அங்கீகாரம் இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒன்று அதில் இருக்க வேண்டும். அதில் ஒன்றுகூட மேற்காணும் சம்பவத்தில் இடம்பெறவில்லை என்பதை முதலாவதாக கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்.

Responses (0)
  • There are no replies here yet.
Your Reply